Client

Arquia Banca

Mitjans

Print
Digital
Retail
OOH

Quan finalment algú entén el que necessites

Campanya de Arquia Banca adreçada a la captació de clients sota el perfil de professionals liberals i directius d’empresa. Definició del posicionament “Arquia Banca, la banca dels professionals i directius” i desenvolupament de la idea en els diferents mitjans de la campanya: cartelleria oficines, cartelleria digital, catàlegs específics per a cada target (arquitectes, advocats, farmacèutics, directius …), disseny de córners per a les principals oficines. També es va realitzar campanya de difusió a les principals emissores de ràdio.