Client

Port de Barcelona

Mitjans

Print
Digital

Imatge corporativa

Desenvolupament de la nova imatge corporativa pel Consell Rector del Port de Barcelona i els seus grups de treball.
Manual d’aplicació corporativa.