Client

TRAM

Mitjans

Print
Digital
Outdoor

Valida sense excuses

Campanya basada en la gran varietat d’excuses que donen alguns viatgers que viatgen sense bitllet.

La imatge de la campanya mostra diferents tipologies de viatger (diferents edats) i una relació de les excuses utilitzades amb més freqüència.

Les adaptacions de la campanya van ser: retolació de parades, cartells, vinils amb excuses a l’interior dels tramvies, elements digitals web i xarxes socials i falca de ràdio.

Val la pena destacar l’acció de street màrqueting que es va dur a terme durant un dia a les parades i interior dels tramvies. Actors caracteritzats sorprenien als viatgers d’una manera molt original (vídeo).