Client

TRAM

Mitjans

Print
Digital
Outdoor

Falca de ràdio

Escoltar

Tu ens importes

Nova edició de la campanya cívica “Tu ens importes”. En aquesta ocasió dedicada a l’atenció especial que es mereixen les persones amb mobilitat reduïda. ¿Cedim els seients reservats a les persones que més ho necessiten? Vam voler comprovar la realitat per mitjà de càmeres ocultes instal·lades a l’interior dels tramvies. El resultat de l’experiment el podem veure en el vídeo de la campanya.

Mitjans de difusió de la campanya: vinils en parades, cartells, fullets, mitjans digitals i falca de ràdio.