Client

TRAM

Mitjans

Estand

Estands TRAM

Disseny i producció d’estands per a la presència de TRAM de la fira SmartCity Expo.

A cada fira es proposa una experiència diferent al visitant: posar-se als comandaments d’un tramvia i conduir per una ciutat virtual, o descubir els tramvies que hi ha al món per mitjà d’una un joc interactiu.