Client

BAIXBUS

Mitjans

Print
Digital

#enbusmillor

L’objectiu d’aquesta campanya era la promoció de l’ús de l’autobús entre els joves. Fem servir un llenguatge proper a ells, l’estètica de la xarxes i concretament la imatge d’Instagram, per plantejar-los diverses situacions en què el bus pot formar part de les seves vides, facilitant els seus desplaçaments.

La campanya va utilitzar com a mitjà principal mupis i marquesines en diverses localitats de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. També es van dissenyar anuncis per a revistes locals i elements digitals de difusió.