Client

Centre Excursionista de Catalunya. CEC

Mitjans

Print
Digital
Ràdio

Campanya de captació de socis

Amb l’objectiu d’incrementar la massa social de l’CEC, vam desenvolupar la campanya en una àmplia varietat de mitjans.

Hem d’arribar diferents públics: famílies, joves i sèniors. Donant a conèixer les diferents activitats que ofereix l’entitat i animant a descobrir nous camins.

Els mitjans de la campanya van ser: revistes especialitzades, baners, falques de ràdio i patrocinis, cartells en FFCC, opis, punts d’informació i paid media en xarxes socials.