Client

BWT Ibérica

Mitjans

Print
Digital
Outdoor

Aqadrink i Aqaperla

Proposta i desenvolupament de l’estratègia de la marca per al mercat espanyol.
Llançament d’e-commerce per a la venda de les diferents línies de producte.
Disseny d’accions de promoció i anuncis en revistes del sector llar.